Wyceny nieruchomości — Kłodzko

Zajmujemy się wycenami nieruchomości wykonywanymi przez uprawnionych rzeczoznawców majątkowych. W ramach naszych usług wyceniamy mieszkania, lokale i nieruchomości komercyjne, domy, nieruchomości rolne, parki, lasy i inne. Naszym celem jest określenie wartości rynkowej, odtworzeniowej, a także propozycji bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości. W ramach naszych usług wykonujemy również ekspertyzy i opinie, analizy opłacalności inwestycji, inwentaryzację budynków i lokali, dokumentację do wyodrębnienia prawnego lokalu. Nasza oferta dotyczy również doradztwa w zakresie kupna i sprzedaży oraz efektywnego inwestowania w nieruchomości i ich rozwój. Ponadto określamy wartość nieruchomości na potrzeby indywidualnego inwestora.

Zajmujemy się wyceną nieruchomości polegającą na określaniu przez uprawnionych rzeczoznawców majątkowych wartości wszystkich rodzajów nieruchomości i ich części składowych, maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością oraz wartości szkód lub nakładów dotyczących nieruchomości i ich części.

biurowiec na tle miasta

Co ma największy wpływ na cenę domu i mieszkania?

Przymierzając się do sprzedaży domu czy mieszkania należy zająć się jego wyceną. Dzięki temu można dowiedzieć się, na jaką kwotę należy liczyć podczas transakcji kupna-sprzedaży. Wykonanie prawidłowej wyceny jest ważne także z innego powodu. Pozwala to na uniknięcie sytuacji sprzedania nieruchomości poniżej jej faktycznej wartości. Cena determinuje liczbę zainteresowanych klientów. Ustalenie jej zbyt nisko lub zbyt wysoko w obydwu przypadkach ma wpływ na straty finansowe sprzedającego.

Wpływ na końcową cenę domu czy mieszkania ma dużo czynników. Wiele zależy od lokalizacji, najbliżej infrastruktury, a także sąsiedztwa. Wiek oraz stan techniczny budynku, a w tym zastosowane do budowy materiały również odgrywają istotną rolę podczas wyceny. Nie można zapomnieć także o wyposażeniu i wykończeniu nieruchomości. Im lepiej mieszkanie czy dom są wyposażone, tym ich cena z całą pewnością będzie wyższa. W przypadku sprzedaży mieszkania nie bez znaczenia jest też piętro, na którym się ono znajduje. Często ważna jest też strona świata, na którą wychodzą okna mieszkania.

Komu powierzyć wycenę nieruchomości?

Wycenę nieruchomości można spróbować zrobić samemu, jednak dużo bardziej miarodajna jest ona, kiedy wykona ją fachowiec. Rzeczoznawca majątkowy mający dostęp do cen transakcyjnych zanotowanych we własnych bazach może oszacować wartość rynkową nieruchomości w oparciu o przeprowadzone wcześniej transakcje. Dzięki pomocy doświadczonych rzeczoznawców współpracujących z naszym biurem sprzedający może poznać dokładną wartość swojej nieruchomości. Nasi rzeczoznawcy precyzyjnie określają wartość nieruchomości w formie pisemnej. Jest to dokument urzędowy. W opisie znajduje się cel wyceny, opis stanu nieruchomości i charakterystyka rynku w określonej lokalizacji.

Wyceniamy wszystkie typy nieruchomości, m.in.:

 • Mieszkalne, np. lokale mieszkalne, domy jednorodzinne
 • Komercyjne, np. hotele, lokale użytkowe, pensjonaty, kompleksy wypoczynkowe, stacje paliw
 • Rolne, np. gospodarstwa, nieruchomości gruntowe
 • Inne, np. parki, lasy

W wyniku wyceny nieruchomości określamy:

 • wartość rynkową
 • wartość odtworzeniową
 • propozycję bankowo-hipoteczną

W wyniku wyceny możemy określić wartość dla indywidualnych potrzeb inwestora, koszt odtworzenia obiektów budowlanych, koszt odtworzenia drzewostanów leśnych lub zadrzewień, plantacji kultur wieloletnich, a także zasiewów i upraw.

Obszar działalności :

 • powiat kłodzki
 • powiat wrocławski/ Miasto Wrocław
 • powiat dzierżoniowski
 • powiat świdnicki
 • powiat wałbrzyski/ Miasto Wałbrzych
 • powiat ząbkowicki
 • powiat strzeliński
 • powiat oławski

Ponadto wykonujemy :

 • ekspertyzy i opinie o wartości nieruchomości dla celów opiniodawczych,
 • analizy opłacalności inwestowania w nieruchomości oraz prognozy dotyczące finansowych następstw przekształceń nieruchomości,
 • analizy stanów prawnych,
 • Inwentaryzacje budynków i lokali,
 • dokumentację do wyodrębnienia prawnego lokali i regulacji stanu prawnego