Wycena nieruchomości z Kłodzka, Kudowy Zdrój i Ząbkowic

Nasza firma oferuje usługi wyceny nieruchomości w Kłodzku i okolicach. Są one wykonywane przez rzetelnych, uprawnionych rzeczoznawców majątkowych. W ramach naszych usług wyceniamy mieszkania, lokale mieszkalne, domy, działki budowlane i gospodarstwa rolne oraz nieruchomości komercyjne. Celem naszego biura nieruchomości jest określenie wartości rynkowej, odtworzeniowej, a także propozycji bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości. W ramach naszych usług prowadzonych z biura w Kłodzku wykonujemy również ekspertyzy i opinie, analizy opłacalności inwestycji, inwentaryzację budynków i lokali, dokumentację do wyodrębnienia prawnego lokalu. Nasza oferta wycen nieruchomości dotyczy również doradztwa w zakresie kupna i sprzedaży oraz efektywnego inwestowania w nieruchomości i ich rozwój. Ponadto określamy wartość nieruchomości na potrzeby indywidualnego inwestora.

Zajmujemy się wyceną nieruchomości polegającą na określaniu przez uprawnionych rzeczoznawców majątkowych wartości wszystkich rodzajów nieruchomości i ich części składowych, maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością oraz wartości szkód lub nakładów dotyczących nieruchomości i ich części.

biurowiec na tle miasta

Co ma największy wpływ na cenę domu i mieszkania?

Przymierzając się do sprzedaży domu bądź mieszkania należy zająć się jego wyceną. Dzięki temu można dowiedzieć się, na jaką kwotę należy liczyć podczas transakcji kupna-sprzedaży. Wykonanie prawidłowej wyceny nieruchomości jest ważne także z innego powodu. Pozwala to na uniknięcie sytuacji sprzedania nieruchomości poniżej jej faktycznej wartości. Należy przy tym pamiętać, że cena determinuje liczbę zainteresowanych klientów. Ustalenie jej zbyt nisko lub zbyt wysoko w obydwu przypadkach ma wpływ na straty finansowe sprzedającego.

Wpływ na końcową cenę domu czy mieszkania ma dużo czynników. Wiele zależy od lokalizacji, najbliżej infrastruktury, a także sąsiedztwa. Wiek oraz stan techniczny budynku, a w tym zastosowane do budowy materiały również odgrywają istotną rolę podczas wyceny. Nie można zapomnieć także o wyposażeniu i wykończeniu nieruchomości. Im lepiej wyposażone jest mieszkanie czy dom, tym ich cena z całą pewnością będzie wyższa. W przypadku mieszkania nie bez znaczenia jest też piętro, na którym się ono znajduje. Często ważna jest też strona świata, na którą wychodzą okna mieszkania.

Komu powierzyć wycenę nieruchomości?

Wycenę nieruchomości można zrobić samemu, jednak dużo bardziej wiarygodna będzie wycena przeprowadzona przez pracownika biura nieruchomości. Rzeczoznawca majątkowy mający doświadczenie i wszelkie niezbędne uprawnienia przeprowadzi odpowiednią analizę i wykona wycenę powierzonej nieruchomości. Dzięki dostępowi do cen transakcyjnych zanotowanych we własnych bazach może oszacować wartość rynkową nieruchomości w oparciu o przeprowadzone wcześniej transakcje. Dzięki pomocy doświadczonych rzeczoznawców współpracujących z naszym biurem sprzedający może poznać dokładną wartość swojej nieruchomości. Nasi rzeczoznawcy precyzyjnie określają wartość nieruchomości w formie pisemnej. Jest to dokument urzędowy. W opisie znajduje się cel wyceny, opis stanu nieruchomości i charakterystyka rynku w określonej lokalizacji.

Wyceniamy wszystkie typy nieruchomości, w tym:

 • mieszkalne, np. lokale mieszkalne, domy jednorodzinne,
 • komercyjne, np. hotele, lokale użytkowe, pensjonaty, kompleksy wypoczynkowe, stacje paliw,
 • rolne, np. gospodarstwa, nieruchomości gruntowe,
 • inne, np. parki, lasy.

W wyniku wyceny nieruchomości określamy:

 • wartość rynkową,
 • wartość odtworzeniową,
 • propozycję bankowo-hipoteczną.

W wyniku wyceny działek budowlanych, gospodarstw rolnych czy domów i lokali mieszkalnych można określić wartość dla indywidualnych potrzeb inwestora, koszt odtworzenia obiektów budowlanych, koszt odtworzenia drzewostanów leśnych lub zadrzewień, plantacji kultur wieloletnich, a także zasiewów i upraw.

Obszar działalności dotyczący wycen nieruchomości przez biuro Kosicki:

 • powiat kłodzki,
 • powiat wrocławski/ Miasto Wrocław,
 • powiat dzierżoniowski,
 • powiat świdnicki,
 • powiat wałbrzyski/ Miasto Wałbrzych,
 • powiat ząbkowicki,
 • powiat strzeliński,
 • powiat oławski.

Poza standardowymi wycenami nieruchomości, zajmujemy się wykonywaniem:

 • ekspertyz i opinii o wartości nieruchomości dla celów opiniodawczych,
 • analiz opłacalności inwestowania w nieruchomości oraz prognozy dotyczące finansowych następstw przekształceń nieruchomości,
 • analiz stanów prawnych,
 • inwentaryzacji budynków i lokali,
 • dokumentacją do wyodrębnienia prawnego lokali i regulacji stanu prawnego.