Geodezja w Kłodzku: kompleksowe czynności geodezyjne

W ramach naszej oferty wykonujemy kompleksowe czynności geodezyjne. Dzięki współpracy z doświadczonymi geodetami każde zlecenie obsługiwane jest profesjonalnie i w wyznaczonym terminie. Doradzamy oraz dobieramy odpowiednią technologię pomiarową, aby dokładnie wykonać nawet najbardziej skomplikowane zlecenia. Dzięki korzystaniu z najnowocześniejszego sprzętu i innowacyjnych metod wszystkie wykonywane przez nas pomiary są bardzo precyzyjne. Zdajemy sobie sprawę, że przepisy prawne i zagadnienia związane z geodezją nie należą do najłatwiejszych i nie każdy klient dobrze odnajduje się w tym obszarze. Dlatego też wszystkie zadania bierzemy na siebie.

Czym jest geodezja?

Geodezja to dziedzina nauki zajmująca się określeniem konkretnych punktów na powierzchni Ziemi. Dzięki zastosowaniu praktycznej wiedzy matematycznej, geometrycznej, a w dzisiejszych czasach także informatycznej geodeci dokonują bardzo dokładnych pomiarów terenowych. Pomiary geodezyjne przeprowadzane są w celu opisu rzeźby terenu, wyznaczania granic nieruchomości, scalania budynków, inwentaryzacji terenów, a także sporządzania map.

Nasze usługi

Przy budowie domu niezbędne jest wykonanie mapy do celów projektowych oraz zrobienie projektów wykonawczych. Nasza firma specjalizuje się również w wyznaczaniu granic nieruchomości. Do naszych kompetencji należy także inwentaryzacja, pomiary podwykonawcze, specjalistyczne i podziały nieruchomości.

 

aparat geodezyjny

Tyczenie budynku

Do zadań geodety należy wytyczenie osi budynków, punktów głównych i osi ścian zewnętrznych. Geodeta zaznacza również poziom zerowy, czyli miejsce, gdzie umieszczona jest posadzka. Wszystkie odległości należy wypisać na szkicu tyczenia.

Aktualizacja mapy

Geodeta zajmuje się także aktualizacją mapy. Musi sprawdzić wymiary działki, określić jej stan faktyczny i nanieść zmiany. Jeśli zachodzi taka konieczność, dodaje elementy, których na mapie brakuje lub usuwa te nieistniejące. W efekcie powstaje mapa do celów projektowych.

Dokument zawiera:

  • określenie granic,
  • wyznaczenia punktów granicznych,
  • obrys istniejących i planowanych obiektów,
  • elementy uzbrojenia.

Przygotowanie kompleksowej mapy trwa około 5 tygodni. Mapę należy udostępnić architektowi i specjaliście, który dokonuje adaptacji projektu budowy.

Inwentaryzacja geodezyjna

Na końcu procesu budowy domu należy przekazać do powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego zestaw dokumentów tj. dziennik budowy, oświadczenie o zakończeniu budowy, dokumentację podwykonawczą oraz protokoły badań. Niezbędna jest również inwentaryzacja geodezyjna i powykonawcza budynku oraz przyłączy.

Porady geodezyjne

W ramach usług nasze biuro nieruchomości oferuje porady geodezyjne. Zdajemy sobie sprawę, że nasi klienci często muszą poruszać się w wielu przepisach, które niekoniecznie są oczywiste. Dysponujemy niezbędną wiedzą z zakresu prawa geodezyjnego. Gwarantujemy porady, które zdecydowanie ułatwią funkcjonowanie na rynku nieruchomości. Nasza oferta skierowana jest do firm i klientów indywidualnych.