Działki budowlane w Kudowie-Zdroju

Kategoria: Działki

Podstawowe dane

Typ nieruchomości: Działki
Rodzaj transakcji: Sprzedaż
Rodzaj rynku: Pierwotny
Lokalizacja: Kłodzko
Cena: 100 000 zł
Powierzchnia: 1578 mkw
Cena za metr: 63,37

 

Na sprzedaż działki budowlane o przeznaczeniu rekreacyjno-mieszkaniowym w obszarze terenu oznaczonego numer 182 i 183 obręb Brzozowie w Kudowie-Zdroju o łącznej powierzchni 7,2330 ha, wg koncepcji podziału w której przewidziano:

  • 26 działek przeznaczonych pod zabudowę rekreacyjną o powierzchni od 500 m2 do 3205m2
  • działkę mieszkaniową o powierzchni 2915 m2
  • stawy rybne o powierzchni 16102 m2
  • tereny zieleni oraz komunikacji kołowej i pieszej

Działki położone są w południowej części dawnej wsi Brzozowie. Cały teren jest bardzo dobrze wyeksponowany i nasłoneczniony, otoczony malowniczym krajobrazem. Działki położone są na przeważającym stoku wschodnim i zachodnim. Dojazd odbywa się ulicą Brzozową o asfaltowej nawierzchnia - działka 185

Dla obszaru obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zgodnie z którym obszar przeznaczony jest pod usługi turystyki, kultury i handlu, terenów wód stojących usług sportu i rekreacji. Zgodnie z mpzp dla terenu obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy: obowiązuje zabudowa wolnostojąca, liczba naziemnych kondygnacji nie może być większa niż 3, łącznie z poddaszem, nachylenie połaci dachowych pod kątem od 20 do 55 stopni.

Główna idea podziału działek 182 i 183 jest szeroko pojęta obsługa ruchu turystycznego zbiorowego jak i indywidualnego. W nawiązaniu do przepisów mpzp proponuje się utworzenie na osi stawów teren rekreacji indywidualnej (łowienie ryb, wypoczynek czynny). Teren bezpośrednio położny przy stawach powinien stanowić osiedle małych domków jednorodzinnych. Cały teren na stoku zachodnim jest projektowany jako teren indywidualnych domów letniskowych. Dla celów obsługi turystycznej całego terenu proponuje się obiekty/ośrodki o różnym profilu usługi turystycznej tak zbiorowej jak i indywidualnej.

Infrastruktura techniczna:

Pokrycie potrzeb w zakresie zaopatrzenia w wodę nastąpi z ujęć własnych do czasu powstania sieci wodociągowej. Ścieki bytowe odprowadzane będą do indywidualnych oczyszczalni. Przyłącze energetyczne siecią kablową podziemną do każdego obiektu ze stacji transformatorowej.