Czym jest tzw. wartość odtworzeniowa nieruchomości?

W przypadku starania się np. o ubezpieczenie nieruchomości należy, podjąć decyzję czy ubezpieczenie będzie dotyczyć wartości odtworzeniowej, czy rzeczywistej. Pojęcie wartości odtworzeniowej  nieruchomości powszechnie stosowane w świecie ubezpieczeń majątkowych. Zobaczmy, czym jest owa wartość i skąd ją uzyskać?

Dlaczego warto oszacować wartość odtworzeniową nieruchomości?

Nie chcąc dopuścić do potęgowania strat wynikających z utraty swojego domu w wyniku zdarzeń losowych jak pożary, wichury, kradzieże, powodzie lub inne, warto wykupić polisę ubezpieczeniową, która pokryje zniszczenia. W tym przypadku to ile dostanie właściciel nieruchomości, zależy od wyliczenia wartości odtworzeniowej nieruchomości. Kwota ta powinna przywrócić, ale nie poprawić stanu budynku sprzed wypadku. Zlecając rzeczoznawcy oszacowanie tej wartości, trzeba zwrócić uwagę na jego doświadczenie w prowadzeniu tego rodzaju wycen, gdyż znacznie różni się ono od np. zlecanego nam najczęściej na potrzeby kupna/ sprzedaży nieruchomości wysokości ceny rynkowej, czy też wartości rzeczywistej.

klakulator

Co wpływa na wysokość wartości odtworzeniowej nieruchomości?

Wartość odtworzeniowa nieruchomości zawiera przede wszystkim koszty i remont, zakup niezbędnego wyposażenia, które uległo zniszczeniu o podobnych parametrach użytkowych. Szacując wartość wydatków, jakie trzeba ponieść do przywrócenia określonego stanu nieruchomości, należy wziąć pod uwagę wartość gruntu, czyli cenę kupna działki o tych samych cechach, a także wartość urządzeń, które odpowiadać będą ich odtworzeniu, będących na stałe związanych z gruntem, w tym również drzew i roślin.

Obliczoną wartość trzeba odpowiednio pomniejszyć o wartość zużycia nieruchomości. Do obliczeń wartości odtworzeniowej nieruchomości można stosować metodę szczegółową oraz technikę elementów scalonych bądź technikę wskaźnikową, stosując do tego celu odpowiednie wzory statystyczne. Od doświadczenia i praktyki rzeczoznawcy zależeć będzie dokładność i wiarygodność przeprowadzonych oszacowań.