Jak wyznaczyć drogę dojazdową do działki?

Od kilku lat widoczna jest tendencja kupowania działek, budowania domów i przenoszenia się na przedmieścia dużych miast. Na fali zainteresowania ziemią pod zabudowę, do sprzedaży coraz częściej trafiają działki bez dostępu do drogi. Tymczasem dostęp do drogi dojazdowej i jej status są jednym z czynników, które mogą zniweczyć plany o szybkim rozpoczęciu budowy własnego domu.

osiedle mieszkaniowe z lotu ptakaObowiązkowy dostęp do drogi

Według prawa budowlanego każda działka powinna mieć drogę dojazdową. Zgodnie z ustawą o zagospodarowaniu przestrzennym, jednym z warunków do uzyskania pozwolenia na budowę jest potwierdzony dostęp działki do drogi publicznej. Należy jednak pamiętać, że samo istnienie dostępu do drogi jest niewystarczające – ważny jest także jej stan prawny. Obowiązek stworzenia dojazdu powinien być uwzględniony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Niestety nie wszystkie gminy go posiadają. W takiej sytuacji obowiązek wyznaczenia drogi dojazdowej spada na właściciela działki.

Jak uzyskać dojazd do działki?

Jednym ze sposobów na uzyskanie dojazdu do działki jest ustanowienie służebności przejazdu. Dojazd przebiega wówczas przez sąsiednią działkę, za co jej właściciel może wymagać rekompensaty. Niezbędne w takiej sytuacji jest spisanie umowy, a informacja o służebności powinna być wpisana do ksiąg wieczystych obu nieruchomości. Jeśli taki sposób porozumienia z sąsiadem nie jest możliwy, niezbędne jest sądowne ustanowienie drogi koniecznej. W takiej sytuacji sąd podejmuje decyzję o tym, kto płaci za budowę drogi. Inna możliwość wyznaczenia drogi dojazdowej polega na wytyczeniu służebności osobistej, która przysługuje wybranej osobie i nie jest dziedziczona. Uzyskuje się ją poprzez zawarcie umowy, która dokładnie reguluje takie kwestie, jak wskazanie częstotliwości i formy dojazdu, a także opłatę za korzystanie z drogi. Ostatnim sposobem jest wykupienie posesji obok i umożliwienie dojazdu do posesji.